PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

 

Tytuł projektu: „Wzmocnienie odporności przedsiębiorstwa Esmetric poprzez wdrożenie kompleksowego rozwiązania cyfrowego klasy ERP dla zarządzania innowacyjnymi procesami w branży inteligentnego opomiarowania energii elektrycznej”

Oś Priorytetowa: 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19

Działanie: 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację

 

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych w przedsiębiorstwie Esmetric dla realizacji innowacji procesowych mitygujących negatywne skutki pandemii COVID-19 oraz uodporniających jego działalność na wypadek kolejnych kryzysów. Dzięki wdrożeniu w przedsiębiorstwie opisanych w niniejszym wniosku technologii cyfrowych, dojdzie do zmian sposobu działania, organizacji oraz świadczenia usług.

 

Planowane efekty:

Realizacja projektu pozwoli na usprawnienie działania firmy w zakresie lepszego zarządzania w obszarze przetargów, projektów (realizacji kontraktów), obsługi gwarancji, helpdesku, magazynu i logistyki oraz obiegu dokumentów, w tym księgowych.

 

Całkowita wartość projektu: 188 300,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 160 055,00 PLN

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.